Avaa suurempi kuva!

Toimintakertomus 12.10.2010 - 13.9.2011

PANSSARILAIVOJEN PERINNEYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 12.10.2010 - 13.9.2011

Panssarilaivojen perinneyhdistys on perustettu 12.9.1999. Yhdistys on kuluneella toimintakaudellaan jatkanut perinteeksi muodostunutta toimintaansa. Toimintaa ovat kiitettävällä tavalla tukeneet Saaristomeren meripuolustusalue, Naantalin kaupunki ja Naantalin seurakunta. Yhdistys on rekisteröity 11.10.2010, joten sen sääntöihin on jouduttu tekemään eräitä pienehköjä muutoksia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta itse perinnetyöhön. Rekisteröityminen oli tärkeätä siksi, että yhdistys voi kerätä varoja Laivaston Muistoristille hankittavan uuden kiven hankkimiseksi. Siihen tulee aluksi kunniamuureista vielä puuttuvien Laivaston talvi- ja jatkosodassa sekä raivauskaudella mereen jääneitten miesten nimet. Myöhemmin on suunniteltu toteutettavaksi Merivoimien rannikkojoukoissa talvi- ja jatkosodassa mereen jääneitten nimien l kunniamuurin sisäpuolelle erillisiin metallilaattoihin.

1. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistykseen on vuoden 2011 alusta kuulunut 197 jäsentä, joista 15 yhteisöjäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat Gunnar Forss, Klaus Heinonen, Arvo Komulainen, Ilmari Koppinen, Pentti Paimander, Lauri Pätäri, John SelIgrén, Tauno Sorsa ja Esko Vallin. Kutsujäseniä ovat psl Väinämöisellä palvelleet ja myöhemmin Virossa toimineen Soome Mereväes Teeninud Eestlasten Gild:n puheenjohtaja Ants Vaadre ja eestiläisen yhdistyksen Kanadassa asuva jäsen Paavo Loosberg. Yhdistyksen hallitus: puheenjohtaja Eero Auvinen, varapuheenjohtaja Rauno Heikola, sihteeri rahastonhoitaja Matti Ketola ja jäsenet Hannu Albertsson, Matti Jäntti, Anja Laine, Pertti Lundén, Alpo K. Pajunen, Olavi Pukkila ja Reino Varinowski.

Tilintarkastajana on toiminut John Sellgrén. Hallitus on kokoontunut Forum Marinumissa 10.2.2011 ja kevätretken aikana 17.5, jolloin laskettiin seppele Ilmarisen muistomerkille Utössä.

2. PERINNETAPAHTUMAT

2.1 Panssarilaiva Ilmarisen sankarivainajin muistopäivään vietettiin Laivaston Muistoristillä Naantalissa 12.9.2010 kirkonmenojen jälkeen. Saaristomeren meripuolustusalue loi lippuineen, kunniavartioineen, soittokuntineen, komentajan puhein sekä virallisella seppeleenlaskulla juhlalliset puitteet siellä pidetylle tilaisuudelle. Naantalin kaupunki ja Naantalin seurakunta sekä kansalaisjärjestöt laskivat yhdistyksemme lisäksi muistoseppeleet. Naantalin seurakunta tarjosi kirkkokahvit ja tilat yhdistyksen vuosikokouksen pitoa varten.

2.2 Yhdistys oli järjestelemässä tilaisuutta, jossa Turun satamalle lahjoitettiin 20.9.2010 taiteilija Håkan Sjöströmin esityksestä hänen maalaamansa öljyvärityö “Panssarilaiva Ilmarinen talvisodassa Pikku-Pukin edustalla”. Puheenjohtaja piti tilaisuudessa lyhyen esityksen psl Ilmarisen toiminnasta Turun ilmatorjunnassa.

2.3 Puheenjohtaja piti Uudenkaupungin merihistoriallisen seuran järjestämässä illassa 21.10.2010 esitelmän “Uusikaupunki - Turku väylästön merelliset muistomerkit, historialliset tapahtumat ja vierasvenesatamat”, jossa kerrottiin myös panssarilaivojen toiminnasta. Kauppakorkeakoulun historia-seuralle pidettiin 2.11.2010 samoin esitelmä panssarilaivojen toiminnasta.

2.4 Yhdistys laski seppeleen Laivaston Muistoristille 6.12.2010, kuten Merivoimat, Naantalin kaupunki ja Naantalin seurakunta ja useat kansalaisjärjestöt. Saaristomeren meripuolustusalue järjesti tilaisuuden juhlalliset puitteet kuten edelläkin. Tilaisuuden jälkeen yhdistyksen jäsenet siirtyivät kahville Naantalin kylpylään, jossa ideoitiin tulevaa toimintaa ja muisteltiin panssarilaivaveteraanien kertomuksia.

2.5 Yhdistyksen parisenkymmentä jäsentä teki matkan Tallinnaan Viron itsenäisyyspäivään liittyen 24. -26.2.2011, jolloin osallistuttiin virolaisten veteraanien muistojumalanpalvelukseen Kaarlen kirkossa. Yhdistys laski kukkalaite Suomen laivastossa palvelleitten ja kaatuneitten virolaisten muistolaatalle, joka on Merimuseon edustalla. Museossa tutustuttiin etenkin js. Wäinämöisestä eli museolaiva Suur-Töllistä kertovaan osioon. Museolle jätettiin kiitokseksi perinneyhdistyksen pöytälippu, koska Miinamuseo oli avattu meitä varten. Siellä on myös psl Ilmarisen tuhosta kertova osio, jossa on myös se miinatyyppi, joka tuhosi aluksen. Miinamuseon rakentajalle Vladimir Kopelmanille luovutettiin Suomen valtakunnallisen miinanraivaajakillan kiitoksena miina-alan historiatyöstä “miniatyyrimiina”. Se annetaan vain niille, joka ovat ansioituneesti kertoneet miinoista ja miinaraivaajien työstä. Puheenjohtaja oli laatinut matkaesitteen, jossa kerrottiin panssarilaivojen laivastovierailuista Viroon.

2.6 Yhdistyksen puheenjohtaja piti 10.3.2011 esitelmän Kustavissa aiheesta “Uusikaupunki - Turku väylästön merelliset muistomerkit ja historialliset muistot sekä venesatamat” ja Forum Marinumissa 13.4.2011 aiheesta “Ahvenanmaan merelliset muistomerkit, historiallisia tapahtumia ja venesatamia”. Kumpaankin esitelmään liittyi kertomukset panssarilaivojen toiminnasta näillä väylästöillä.

2.7 Yhdistys laski seppeleen Laivaston Muistoristille Kaatuneitten muistopäivänä 15.5.2011 yhdessä Saaristomeren meripuolustusalueen ja Naantalin kaupungin sekä Naantalin seurakunnan kanssa. Tilaisuuden juhlallisista puitteista vastasi Saaristomeren meripuolustusalue. Tilaisuuden jälkeen yhdistyksen jäsenet kokoontuivat Naantalin kylpylän kahvioon keskustelemaan vuoden aikana tehtävästä perinnetyöstä.

2.8 Yhdistys on ollut toteuttamassa hanketta panssarilaiva Väinämöisen eli Os. Väinämöisen johtoaluksen rantakiinnityspaikan muistolaatan paljastamiseksi 6.9.2011 Sipoon Bergarholmassa. Merivoimat tulevat tukemaan hanketta, kuten viime vuonna Strömsössä.

2.9 Panssarilaiva Ilmarisen tuhoutumisesta on tiistaina 13.9.2011 kulunut 70 vuotta. Tapahtumaa muistetaan Laivaston Muistoristillä kenttähartauksella ja tutuksi tullein menoin. Kirkkokahvit ja kokoustilat yhdistyksen vuosikokousta varten on luvannut Naantalin Kaupunki. Juhlapäivällisille kokoonnutaan Uudelle killalle.

2.10 Yhdistys on kerännyt Laivaston Muistoristiltä vielä puuttuvien talvi- ja jatkosodassa sekä raivauskaudella mereen jääneitten laivaston miesten nimet. Niiden 46 sankarivainajan nimien teknisen työn vaatima suunnittelu on jäänyt Naantalin kaupungin perustaman muistomerkkitoimikunnan tehtäväksi, mutta varojen anominen hanketta varten Naantalin alueelta on jäämässä edelleen yhdistykselle. Yhdistys on jo nyt saanut hanketta varten 1000€: n lahjoituksen A. ja T. Mattilan säätiöltä, josta yhdistys kiittää ja on jo kiittänyt säätiön asiamiestä Vesa Mattilaa. Yhdistys on kerännyt myös Merivoimien rannikkojoukoissa talvi- ja jatkosodassa mereen tai kentälle (etenkin meren jäälle) jääneitten 464 miehen nimet. Nämä tullaan suunnitelmien mukaan lisäämään myöhemmin Laivaston Muistoristille erillisille metallilaatoille meistettyinä.

2.11. Yhdistys tekee matkan Saksaan 20. - 22.9.2011 seuraten panssarilaivojen vanavesiä. Matkalle osallistuu parisenkymmentä henkilöä. Reittisuunnitelma: Vuosaari - Lübeck - Hampuri - Bremenhafen - Hampuri - Lockstedt - Kiel - Lübeck ja Vuosaari. Puheenjohtajan laatimassa matka esitteessä kerrotaan Panssarilaivojen vierailuista Viroon, Latviaan, Puolaan, Saksan Kieliin, Kielin kanava käyttäen Englantiin sekä sieltä Kööpenhaminaan.

3. PERINNEMATERIAALI

3.1. Panssarilaiva Ilmarisen amiraali- eli päällikkövene on nyt sijoitettu arvoiseensa paikkaan Forum Marinumin uuteen venekatokseen.

3.2. Panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen ja niiden miehet - käsikirjoitus kuvineen on nytkähtänyt liikkeelle, ja toimintakauden aikana on suunnitelmien mukaan valmistumassa kaksi ensimmäistä lukua.

4. YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ

Kulut ovat kohdentuneet vuosikokouksen hyväksymiin hankkeisiin painottuen Sipoon Bergarholman muistolaatan paljastamiseen liittyviin menoeriin. Muistojuhlapäivälliselle 13.9.2011 kunniavieraiksi kutsuttavien muutamien henkilöiden aiheuttamat ateriamaksut on katsottu voitavan maksaa yhdistyksen kassavaroista. Yhdistyksen tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus esitetään vuosikokouksessa

 

ESITYS PANSSARILAIVOJEN PERINNEYHDISTYS RY:N TOIMINTA- JA VAROJENKÄYTTÖSUUNNITELMAKSI 13.9.2011- 16.9.2012

1. PERINNETAPAHTUMAT

1.1. 20.— 22.9.2011 toteutetaan jo edellä mainitun valmistelun mukainen retki panssarilaivojen vanavesiä seuraten Saksaan.

1.2.ltsenäisyyspäivänä 6.12.2011 lasketaan seppele Laivaston Muistoristille.

1.3.Viron itsenäisyyspäivään 24.2.2012 liittyen tehdään edellisten vuosien tapaan pienimuotoinen matka Tallinnaan, lasketaan kukkalaite Suomen merivoimissa palvelleitten virolaisten muistokivelle Merimuseon luona. Suunnitteilla on myös paljastaa Viron Merimuseon luvalla panssarilaiva Väinämöisen perätykin kilvessä olleen perinnelaatan kopio museolaiva Suur Töllillä. Siinä on teksti: “Luja usko ja voitontahto tehköön tästä laivasta Isänmaan ja sen meren vankan turvaajan”. Alkuperäinen laatta on Merisotakoulun seinällä. Sen ovat psl Väinämöiselle lahjoittaneet Suomen laivaston 20-vuosijuhlapäivänä 9.7.1938 js. Wäinämöisen (tänään museolaiva Suur-Töllin) 29.3. 1918 vallanneet miehet. Hankkeeseen ei ole vielä saatu Tallinnassa olevan Paks Margaretan tiloissa toimivan Merimuseon virallista hyväksymistä. Jos lupa tähän saadaan, toteutetaan hanke yhdistyksen omilla varoilla.

1.4.Forum Marinumissa pidetään mahdollisesti lähes perinteiseksi tullut esitelmä rannikkojen historiallisista tapahtumista ja muistomerkeistä sekä venesatamista varhaiskeväällä 2012. Niihin esitelmiin on sisältynyt myös kertomuksia panssarilaivoista.

1.5. Kevätretki Turku — Maarianhamina — Turku huhti-toukokuussa seuraten panssarilaivojen vanavesiä tällä sotien aikaisen Suomen elämäntiellä.

1.6. Kaatuneitten muistopäivänä toukokuussa 2012 lasketaan seppele Laivaston Muistoristille.

1.7. Panssarilaiva Ilmarisen 13.9.1941 tuhon ja sen sankarivainajien muistopäivää vietetään Laivaston Muistoristillä sunnuntaina 16.9. Tilaisuus alkaisi jumalanpalveluksella Naantalin kirkossa ja jatkuisi Laivaston Muistoristillä ja edelleen kirkkokahvilla ja yhdistyksen vuosikokouksella Naantalin seurakunnan seurakuntasalissa. Tapahtumat edellyttävät osoittamaan anomukset Saaristomeren meripuolustusalueen komentajalle veteraanien ja heidän saattajien kuljettamisavusta sekä tilaisuuden juhlistamiseksi kunniavartion, Laivaston soittokunnan sekä komentajan pitämän puheen muodossa sekä myös Naantalin seurakunnalle kirkkokahvista sekä tilojen saamisesta vuosikokouksen pitämistä varten.

2. PERINNEHANKKEITA

2.1 “Suomen panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen sekä niiden miehet” -käsikirjoitus karttuu toimintakauden aikana kahdella luvulla.

2.2. Laivaston Muistoristiltä vielä puuttuvien meren jääneitten Laivaston sankarivainajien nimien edellyttämä toiminta jatkuu sekä valmistellaan myös hanketta Merivoimissa palvelleitten rannikkojoukkojen mereen ja kentälle jääneitten nimien liittämiseksi muistomerkille.

2.3. Yhdistys on pohtinut hanketta, johon liittyisi muistolaatan paljastaminen Aurajoen törmällä aikanaan olleen telakan “Panssaripetin” kohdalle. Sillä vaalittaisiin Väinämöisen 20.12.1930 ja Ilmarisen Merivoimien vuosijuhlapäivänä 9.7.1931 tapahtuneitten vesillelaskujen muistoa ja merkitystä Suomen laivanrakennusteollisuudelle. Sillä kohdalla on vielä “Lohenpyrstö” - taideteosta kannatteleva “Panssaripetin” betonipylväs. Tämä osa telakkaa, 100 tonnin nosturi ja uusi alusten suunnitteluun ja rakentamisen liittynyt uusi uloslyöntitekniikka valmistuivat juuri panssarilaivojen rakentamista varten. Nämä uudistukset alusten dieselsähköisten potkurilaitteistojen ohella loivat perustan tähän päivään asti jatkuneelle turkulaiselle ja koko Suomen laivanrakennusteollisuudelle. Toteutetaan, jos hankkeelle ei ilmesty mittavia esteitä!

3. VUODEN 2012 VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 16.9 Naantalin seurakunnalta anomuksella mahdollisesti saatavissa tiloissa, joissa tarjottaisiin myös kirkkokahvit. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettäisi Forum Marinumissa helmikuun alussa ja seuraava kokous kevätretken yhteydessä matkalla Turku Maarianhamina - Turku.

4. VAROJEN KÄYTTÖ 2011 -2012 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Yhdistyksen hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan eli 10€ jäsen ja 20€ yhteisöjäsen. Vuoden tilikauden päättyessä 2011 tilille jäisi n. 1400€, josta maksettaisiin 6.12.2011 vielä 6.12.2011 seppele (n.90 €) ja vuoden alussa lähetettävä hallituksen kokouskutsu sekä yksi jäsenkirje (n. 290 €), jonka jälkeen saataisiin vielä vuoden 2012 alussa jäsenmaksut n. 1100€. Käytössä olisi siten n. 2000€.

Toimintasuunnitelman edellyttämät menot olisivat siten:

- Seppeleet    4x90= 360€

- Postitus   n. 700€

- Toiminta- ja kokousmenot n. 620€

Yhteensä   n. 1680€

Varoja jäisi siten riittävästi seuraavan tilikauden puolella laskettavaan 6.12.2012 seppeleeseen ja vuoden 2013 alun jäsenpostitukseen. Jos menopuolelta jäisi varoja käyttämättä, ohjattaisiin ne etenkin perinnetyöhän sekä muistolaattahankkeisiin Tallinnassa ja mahdollisesti Turussa.

 

PANSSARILAIVOJEN PERINNEYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 13.9.2011

KOKOUKSEN AVAUS

- TOIMIKAUDEN AIKANA RAJAN TAAKSE SIIR1YNEIT MUISTAMINEN

- KOKOUS TERVEHTII KUNNIA- JA KUTSUJÄSENIÄÄN

- KOKOUKSELLE SAAPUNEET TERVEHDYKSET

- PUHEENJOHTAJA: VÄINÄMÖISEN RANTAKIINNITYSPAIKAN MUISTOLAATAN PALJASTAMISESTA SIPOON BERGARHOLMASSA, LAIVASTON KUNNIAMUURIIN LISÄTTÄVISTÄ NIMISTÄ JA VÄINÄMÖISEN PERÄTYKIN LAATAN KAKSOISKAPPALEEN PALJASTAMINEN JM. WÄINÄMÖISELLÄ ELI MUSEOLAIVA SUUR-TÖLLILLÄ TALLINNASSA.

VUOSIKOKOUKSEN SUUNNITELTU KULKU

1. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4. VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

6. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

7. JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄ1TÄMINEN

8. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TULO- SEKÄ MENOARVION HYVÄKSYMINEN

9. VALITAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA

10. VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUS

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES (toiminnan tarkastajia)

12. KOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI ESITETYT MUUT ASIAT, MM. UUDET KUNNIAJÄSENET

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

[Etusivu] [Kirjallisuus] [Sankarivainajat] [Pelastuneet] [Väinämöinen] [Perinneyhdistys]